Over ons

We zijn broeders die het evangelie van Christus Jezus in het dagelijks leven gestalte willen geven. Dit willen wij doen door te leven volgens de levenswijze van Franciscus van Assisi. We zijn daarom ook, zoals ook hij het belangrijk vond, verbonden met de kerk en hebben destijds bevestiging en zegen mogen ontvangen van Mgr. Hurkmans, Bisschop van 's Hertogenbosch, die in 2016 naar Rome is geroepen. Nu we in Duitsland wonen, hopen we ook de zegen te mogen ontvangen om Zijn werk verder te kunnen uitvoeren. Ons religieus leven is contemplatief en actief. Daarom nemen we de stilte in onszelf ook diep in acht.

Van daaruit gaan we de wereld door. Wij zullen regelmatig op weg gaan naar steden, dorpen, scholen en parochies. We noemen dat 'door de wereld gaan'. Altijd verbonden met de kerk waar we zijn. Wij gaan dan ook op bezoek bij onze medemens, onze naaste. We gaan er twee aan twee op pad, zodat er altijd wederzijds steun en zorg is. Zo heeft Franciscus zijn broeders ook nooit alleen op pad gestuurd. Hij bleef trouw aan het evangelie. Ons leven is dus gericht op broederlijk samenleven en zending.

De titel van deze pagina zou ook kunnen zijn, 'Bid en werk'. Ons leven staat in het licht van het Evangelie. In het oude ofwel eerste testament werd Abraham geroepen op weg te gaan naar een land dat hem beloofd werd. Op weg gaan in vertrouwen, op weg gaan met het Licht voorop. Zo zond ook Jezus zijn leerlingen erop uit. Zij gingen in vertrouwen op de Heer het Evangelie leven en verkondigen. Op deze manier willen ook wij in Zijn voetsporen volgen. We gaan twee aan twee op pad naar steden en dorpen om het werk te volbrengen dat ons voor handen komt. We willen graag onze medemens in zijn of haar huis ontmoeten. We delen in wat we hebben en staan graag in de ontmoeting met onze medemens.

Ook handenarbeid is van groot belang. Dit houdt ons verbonden met de aarde waaruit we grotendeels zijn ontstaan. Wij zullen dan ook het werk dat voor handen komt verrichten, naar dat wat we kunnen. Waar wij komen willen we in contact staan met de kerk ter plaatse en vragen we om daar te mogen bidden. Natuurlijk is iedereen die dat wil uitgenodigd mee te bidden. Gebed is in ons leven van groot belang. We leven namelijk uit de liefde van Hem. Niets is van ons, het is ons allemaal gegeven. De hemel en de aarde behoren Hem toe.

Dagindeling & Officie

Onze Dagindeling

Contemplatie & Actie

Onze dagindeling (wanneer wij thuis zijn) geeft een vaste structuur aan ons leven. Gebed, meditatie en werk wisselen elkaar in getijden af. Één keer per week is er stille aanbidding en wel op woensdagavond om 17.00uur. De woensdag is voor ons broeders een stille dag. Momenteel vieren we de Eucharistie op de dinsdag en donderdagavond in huis en 's zondagochtends gaan we naar de kerk in de buurt.

Door de Wereld

Voor de broeders die twee aan twee 'de wereld doorgaan' zal de dagindeling iets verschillen. Deze broeders zijn afhankelijk van waar ze mogen binnenkomen en waar ze de nacht mogen doorbrengen.

Vespers

Elke 2de en 4de vrijdag van de maand kunt u met ons meebidden tijdens de vesper. Deze vespers zijn volledig gezongen vespers met aan het eind ruim tijd voor eigen gebedsitenties.
Tijd voor Gezongen Vesper: 18:00-18:30 uur. Waar: bij ons in huis.
Ook kunt u op de vierde woensdag van de maand met ons meebidden. We hebben dan stille aanbidding en aansluitend Vesper. Tijd voor Stille Aanbidding en vesper: 17:30-18:30 uur.

Officie

 • 07:30uur Lauden
 • 08:00uur Ontbijt
 • 08:30uur Handarbeid
 • 11:30uur Evangelielezing en meditatie
 • 11:45uur Terts aansluitend
 • 12:00uur Angelusgebed
 • 12:05uur Maaltijd
 • 13:00uur Handarbeid
 • 17:00uur Lezing
 • 17:30uur Stilte
 • 18:00uur Vespers
 • 18:30uur Avondmaal
 • 21:15uur Completen
 • 21:30uur Stilte in huis

De broeders

Een korte kennismaking met de broeders.

Jaarlijks Noveengebed van Franciscus van Assisi

Onze Nieuwsbrief Laudate

Klik op de Button en u ontvangt de niewsbrief 4x per jaar.