Franciscus dicteert de Regel van zijn Broederschap

Franciscus dicteerde naast de Regel ook brieven, wijsheidspreuken, gebeden, psalmen en lofzangen. Een van de lofzangen is de Lofzang op de Deugden. Deze Deugden komen het meest in zijn 'Geschriften voor. Zowel in de Wijsheidspreuken als in de Lofzang op God. De Lofzang op de Deugden handelt over de mens die met Gods kracht bezield is (het Latijnse woord virtus betekent zowle deugd als kracht). Men is van mening dat Franciscus deze Deugden tevens gebasseerd heeft op de Moeder van Christus, Maria. Gezien het slotvers van de Lofzang op Maria.

" en gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen om van trouwelozen mensen te maken die trouw zijn aan God."

Franciscus laat de deugden paarsgewijs noteren. Het zijn er precies zes, 3x2 deugden komen aan het licht. Alsof Franciscus gedacht heeft van boven af (hemels) naar beneden (aards) geeft hij Wijsheid als eerste aan. Koningin Wijsheid komt van God als eerste in het hart van de mens en deze combineert hij met zuster heilige, zuivere Eenvoud. De Eenvoud om ons tot God in toegewijd gebed te brengen.

“Wie er een bezit en de andere niet schaadt, bezit ze allen. En wie er een schaadt, bezit er geen een en schaadt ze allen.”
vers 6 & 7

'Lauda' en 'Leerdicht'.

Wanneer Franciscus deze Lofzang op de Deugden heeft doen dicteren is niet met zekerheid te zeggen. Wel kan men aannemen dat deze Lofzang , 'Lauda', als een soort preek, wijsheidsspreuk of gebed heeft gediend. In de Middeleeuwen werd vaker een 'Lauda' voor gedragen in straten of pleinen. Een 'Lauda' is namenlijk een lied, een gedicht dat oproept tot een Christelijk leven. Franciscus geeft ons te kennen dat de Deugden niet vanuit onszelf zijn of dat men allerlei vaardigheden moet verwerven. Neen, God is het begin van alle goede werken en Hij is degende die inwoning wil maken in eenieder van ons. Gods krachten die ons ten goede wil laten werken. Krachten die ons het goede wil laten doen.

Allerheiligste deugden, moge de Heer, van wie u uitgaat en voortkomt, u allen behouden.

Lofzang &op de Deugden

 • 1 Wees gegroet, koningin Wijsheid, de Heer moge u behouden met uw zuster heilige, zuivere Eenvoud.
 • 2 Vrouwe heilige Armoede, de Heer moge u behouden met uw zuster heilige Nederigheid.
 • 3 Vrouwe heilige Liefde, de Heer moge u behouden met uw zuster heilige Gehoorzaamheid.
 • 4 Allerheiligste deugden, moge de Heer, van wie u uitgaat en voortkomt, u allen behouden.
 • 5 Geen enkel mens in heel de wereld kan een van u bezitten, als hij niet eerst sterft.
 • 6 Wie er een bezit en de andere niet schaadt, bezit ze allen.
 • 7 En wie er een schaadt, bezit er geen een en schaadt ze allen.
 • 8 En ieder afzonderlijk ontkracht de ondeugden en zonden. (vgl. 1 Kor 1,27)
 • 9 De heilige wijsheid ontkracht Satan en al zijn listen.
 • 10 De zuivere, heilige eenvoud ontkracht alle wijsheid van deze wereld en de wijsheid van de zelfzucht.
 • 11 De heilige armoede ontkracht alle hebzucht en de gierigheid en de zorgen van deze wereld.
 • 12 De heilige nederigheid ontkracht de hoogmoed en alle wereldse mensen en alle wereldse dingen.
 • 13 De heilige liefde ontkracht alle beproevingen van de duivel en van de zelfzucht en alle angsten van de zelfzucht.
 • 14 De heilige gehoorzaamheid ontkracht alle zelfzuchtige en egoïstische verlangens.
 • 15 En [de gehoorzame broeder]105 laat zijn zelfzucht afsterven om te gehoorzamen aan de Geest en te gehoorzamen aan zijn broeder
 • 16 en hij is ondergeschikt en onderworpen aan alle mensen (vgl. 1 Pe 2,13) die er in de wereld zijn,
 • 17 en niet enkel alleen aan de mensen, maar zelfs aan alle beesten en wilde dieren,
 • 18 zodat die met hem kunnen doen wat ze willen, voor zover het hun van boven door de Heer gegeven wordt. (vgl. Joh 19,11)

Read More

Onze Nieuwsbrief Laudate

Klik op de Button en u ontvangt de niewsbrief 3 á 4x per jaar.